Om AB-Farms  |  Værd at vide  |  Nyheder  |  Home   
 
  • Køer, grise, mark og mink
    mangles hjælp - gi´ et vink

  • Mange konkurranter og kopier
    AB snart 20 år med gut og pir´

  • "Do you speak english ?"
    "Yes Boss - what do you wish ..."Naturmedicin

Natur-mix, naturlig gris/ naturlig-vis

Natur-mix er en blanding af hvidløg og urter.

Sammensætningen har til formål at styrke appetitten og immunforsvaret, forbedre foderudnyttelsen, samt forebygge lungelidelser.
Naturmix deltog i "de rullende afprøvninger" i afprøvning nr. 365. Resultatet var meget positivt og produktionsmæssigt det bedste hold af alle de medvirkende mht. foderoptagelse, foderudnyttelse og tilvækst.

Naturmix indeholder naturprodukter som har sin pris, og i afprøvningen betalte sunde grise for tilsætningen af produktet, men endte med et nul paa bundlinien ......... produktpris blev kun lige opvejet af bedre produktionsresultater ........

Ergo :

- Naturmix giver bedre produktions-økonomi ved anvendelse hos dyr :

- som er sygdomspresset

- som af den ene eller anden grund mangler "lidt medvind"

- forsøg nr. 365 viser at selv de sunde grise betaler for det.

Naturmix anvendes lettest af hjemmeblandere, da det skal iblandes foderet, og kan ikke tilsættes via vanddosering. Kan iblandes vådfoder såvel som tørfoder.

Følgende iagttagelser er gengangere :

- diegivende søer får glubende appetit

- pattegrisene hos diegivende søer får et sundhedsmæssigt lift

- de rullende afproevningers forsøg var på fravænningsgrise , så her taler forsøget positivt for sig selv

- slagtesvin bliver relativt dyre at tildele Naturmix, og derfor oftest kun aktuel når Naturmix erstatter en medicinsk kur - der er ingen slagtefrist ved anvendelse af Naturmix, og kan derfor være aktuel som efterfølger til en kortvarig medicinsk kur, og derved oppebære sundheden mens levering til slagteri pågår.


Naturmix tåler ikke opvarmning - og derfor ikke pillepresning.

Naturmix er udviklet til grise, men er med succes også anvendt til andre dyr såsom, kvæg, heste, mink, pets - ja der er endda nogle mennesker som jævnligt giver immunforsvaret et kick med Naturmix.

Naturmix sælges i 20 kg dritler for 150 euro pr. stk

Nærmere oplysning om Naturmix ved henvendelse til Arne 40288060

Pris: 150 EUR